CANONADES DE REG

Canonades de Reg de Polietilé i de PVC de diferents diàmetres i presions.