GRUPS ELECTRÒGENS

Grups Electrògens insonoritzats oberts, de vàries potències a 1500 rpm.